03-20 7a klasės mokiniai viktorinoje "Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės"  ::   of 49

 sec.