09-26 Išvyka į Panevėžio karinį dalinį  ::   of 41

 sec.